Interior Design For

Zoolu

A chain of stores for products and care for pets

Divengoff Center , Tel Aviv , Israel \ 2017

זולו הינה רשת חנויות לציוד וטיפוח חיות הבית. הקונספט של החנויות נולד מתוך מגמה בימנו, בה חיות הבית מקבלות הרבה מעבר למלונה בחצר, מתקן גירוד ואוכל. המודעות העולה לצריכה נכונה, ולחוויית קניה איכותית מאוד חשובים לבניית האמון של הלקוחות החדשים, ולשימור הלקוחות הקיימים.