top of page

Branding for

Oto Gan

mobile kindergartens store

Israel \ 2017

אוטוגן זהו קונספט חדשני של חנות ניידת, למכירת מוצרים, לגני ילדים. לגננת אין צורך יותר לצאת ולהסתובב בין חנויות, כי החנות פשוט מגיעה אליה לפתח הגן פעם בשבוע. היזם בנה חנות מזמינה מוארת וממוזגת בתוך משאית, והוא מסתובב איתה בקו מכירה בין גני הילדים במרכז הארץ. הגננות יוצאות מהגנים, נכנסות לאוטוגן, ורוכשות מוצרים עבור הגן. פיתחנו את הקונספט המיתוגי וביצענו את כל עבודות הגרפיקה.