top of page

Interior Design For

ZE Sushi Group TLV

"Head Office" Of Restaurant Managers Group

WE tower TLV , Israel \ 2022

Photography: Tamir Rogowski

כאנשים שהכנסת אורחים היא דרך חיים עבורם, הם רואים בעובדיי החברה שלהם כלקוחות לכל דבר. חווית העבודה והשהות במשרד חייבת ליצור עבור העובדים תחושה נוחה ונעימה של ביחד, ושל בית חם. חלל שכיף לשהות בו בכל שעה ביום.


האתגר העיצובי עבורי היה לתכנן חלל שישקף את הערכים וה-"אני מאמין" של הקבוצה, את האופי ותפישת החיים של הבעלים. ובנוסף לדאוג לסביבת עבודה פונקציונאלית, שתתאים לפרוגרמה הארגונית של הקבוצה, ותכיל את הניירת והעבודה השוטפת.